FM Fastighetsförvaltning

TL128.png Tomas Lindqvist

Förvaltarchef, Utemiljö
Telefon: +46 (0)26 26 91 70

Frida Pedersen

Förvaltarområde: SMS, SPS, SZ, Mässar
(gult område)
Telefon: +46 (0)26 26 90 85

BN128.png Benny Norberg

Förvaltarområde: TUBE
(rosa område)
Telefon: +46 (0)26 26 46 98

MH128.png Micaela Holmqvist

Förvaltarområde: SWHT, SF
(grönt område)
Telefon: +46 (0)26 26 92 57

Frida Pedersen

Förvaltarområde: SV, TS
(ljusblått område)
Telefon: +46 (0)26 26 90 85

Tom Söderström

TF Förvaltarområde: SV
(mörkrött område)
Telefon: +46 (0)26 26 91 60