Förbjudet att ladda elbilar i vanliga eluttag på industriområde

Ett problem har på senare tid dykt upp där anställda med elbilar laddar sina bilar via motorvärmaruttagen på parkeringarna, vilket de inte är avsedda för.

På grund av ökad brandrisk är det förbjudet att ladda elbilar i vanliga uttag som exempelvis motorvärmaruttagen som finns på parkeringen. Enligt Elsäkerhetsverkets rekommendationer ska det vara speciella uttag för att ladda elbilar, och eluttagen på parkeringen är inte rätt dimensionerade.

Det är endast tillåtet att ladda din elbil på avsedda laddningsstationer, se länk till höger med information och karta över deras placeringar.

Vid frågor kontakta:
Lars Skoglund, tfn 026-264337
SMT Elsäkerhetsansvarig

Läs mer