Förändrade besöksregler för uppdragstagare och besökare till Facility Management pga Covid-19

Många av uppdragen Facility Management utför är viktiga för att produktionen i fabrikerna ska fungera, exempelvis leverans av vatten, el och värme.

På grund av Covid-19 behöver vi skydda våra anställda så att dom inte blir smittade och behöver vara sjukskrivna eller sitta i karantän.

Därför har vi beslutat att inte ta emot besök eller hålla möten i våra ordinarie lokaler eller kontor.

Möten ska i första hand hållas elektroniskt, exempelvis med Teams, eller via telefon.

Anslag sitter på dörrarna till vilka lokaler förbudet gäller. Det är bara dom som har sin ordinarie arbetsplats som ska vistas i dessa lokaler.

Är du osäker kontakta din uppdragsgivare från FM innan ett besök eller möte.

Den 8 april beslutade SMT Tube att permittera tjänstemän fram till den 30 juni. Detta innebär att vår tillgänglighet på tjänstemän inom FM kan komma att vara begränsad. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Ledningsgruppen FM