Renovering av järnvägsbron vid vägporten under vecka 27

Under delar av vecka 27 utförs planerat underhållsarbete på järnvägsbron vid vägporten. Det innebär att vägporten kommer att vara avstängd för in- och utpasseringar vid vissa tider.
Trafikverket utför, under delar av vecka 27, underhållsarbete på järnvägsbron vid vägporten. In- och utpasseringar genom vägporten kommer under vissa tider inte vara möjlig, under dessa tilfällen hänvisas till Centralporten.

Var vänlig att respektera avspärrningar och ta det extra försiktigt om arbete pågår på eller i närheten av vägbanan när du passerar.

Datum och tider då vägporten är avstängd

Torsdagen den 2:a juli stängs vägporten för biltrafik 09:30. Minst en snurrgrind kommer vara öppen för gång och cykeltrafik under hela dagen.

Fredagen den 3:e juli stängs vägporten för biltrafik 09:30. Minst en snurrgrind kommer vara öppen för gång och cykeltrafik under hela dagen.

Lördag och söndag den 4:e och 5:e juli kommer vägporten vara avstängd för all trafik. Varken fordon, fotgängare eller cyklister kommer få passera genom vägporten

På torsdagen och fredagen kommer en ställning att byggas vid viadukten, under helgen genomförs tunga lyft.

Ställningen kommer därefter att vara kvar eftersom mer arbete kommer att genomföras senare under sommaren och hösten. Ställningen innebär att den fria höjden under viadukten minskar något. Var uppmärksam på skyltning för ny höjd!