Takinspektioner med drönare

Under juli och augusti kommer vi använda drönare för att inspektera taken på flera av våra byggnader.

Vi kommer inspektera tak på byggnaderna runt stålforskningen, stålverket, kontor 90 och enstaka andra byggnader på industriområdet.
Flera byggnader utanför industriområdet kommer också inspekteras.

Drönarna flygs av företaget Aerialworks och är uppmärkta med deras företagsnamn.