Underhållsspolning på ledningsnätet för industrivatten i Sandviken

Underhållsspolning kommer att genomföras på ledningsnätet för industrivatten i Sandviken under ca 3 veckor.

Underhållsspolning genomförs för att få ett renare vatten och för att förhindra algtillväxt.

Vecka 28 startar spolningarna i zon 4 (grönt område i bilden nedan) och därefter sker det fortlöpande blått område och Västra Verken inom rött område.

Zon 5 samt området runt Göranssonska skolan och Zapp spolades under vecka 27.