OBS utökade tider - Fortsatt renoveringsarbete av järnvägsbron vid vägporten under vecka 34

Trafikverket kommer under vecka 34 att utföra fortsatt renoveringsarbete på järnvägsbron vid vägporten. Det innebär att vägporten kommer att vara avstängd för in- och utpasseringar vid vissa tider.

Datum och tider då vägporten är avstängd

Fredagen den 21:a, lördagen den 22:a och söndagen den 23:e augusti är vägporten avstängd för all trafik. Det vill säga, varken fordon, fotgängare eller cyklister får vid dessa datum passera genom vägporten.

Under perioden utförs vattenbilning, så det är väldigt viktigt att respektera avspärrningarna.