Renoveringsarbete av järnvägsbron vid vägporten vecka 36 och 37

Under veckorna 36 och 37 utförs fortsatt renoveringsarbete på järnvägsbron vid vägporten. Det innebär att vägporten kommer att vara avstängd för in- och utpasseringar vid vissa tider

Datum och tider då vägporten är avstängd

Vecka 36

Tisdag den 1a september, klockan 08:00, stängs Vägporten för biltrafik på grund av att byggnadsställning ska resas. Arbetet med detta förväntas pågå större delen av dagen.

Byggnadsställningen påverkar den fria höjden vilket innebär att endast personbilar kommer att kunna passera när Vägporten återigen öppnas.

Under resterande del av vecka 36 pågår reparationsarbete, det kommer innebära kortare avstängningar för biltrafik.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna passera genom Vägporten, på någon av sidorna, fram till fredagen.

Fredag den 4e september, klockan 08:00, stängs vägporten för personbilstrafik. Gång- och cykelgrindarna stängs klockan 15:00.

Därefter är Vägporten stängd för all trafik under hela helgen.

Vecka 37

Under vecka 37 fortsätter reparationsarbetet med kortare avstängningar för personbilstrafik.

Fotgängare och cyklister kan passera genom Vägporten, på någon av sidorna, fram till fredagen.

Lördagen den 12e september, sen kväll, fram till söndag morgon är Vägporten stängd för all trafik.

Se även förenklat schema: arbeten_vagporten.pdf (PDF-dokument, 61 kB)