Sätragatan avstängd för genomfart 2-4 oktober

På grund av byte av järnvägsräls kommer Sätragatan att vara avstängd för genomfart fredag den 2 oktober till och med söndag den 4 oktober.

Från fredag den 2 oktober till och med söndag den 4 oktober är Sätragatan avstängd för genomfart, detta gäller bil, cykel och gångtrafikanter. Avstängningen äger rum på grund av att det sker byte av räls vid järnvägsöverfarten.

Skyltar som leder om trafiken kommer att vara utplacerade under denna period.