Påminnelse - Stena recycling tar över transport av trä och deponirest

Stena recycling tar nu över transporterna av trä och deponirest.

Tidigare har transport skött hämtningarna men för att öka spårbarheten samt skapa statistik och möjlighet till uppföljning har denna hantering nu flyttats till Stena Recycling.

Detta innebär att samtliga fraktioner kommer kunna spåras till ursprungsenhet och därmed ge bättre möjlighet till att arbeta för minskat avfall.

Under en övergångsfas har hämtningar skett via ruttbil, men fr.om 20-10-19 kommer varje enhet behöva ringa för tömning (63399).

För att vara så kostnadseffektiva som möjligt kommer inte dessa hämtningar ske varje dag, utan planeras till några dagar per vecka.

Finns det speciella behov vad gäller frekventa tömningar etc, kontakta avfallsavdelningen för schemaläggning.

Lathund för kontakt med avfallsavdelningen (63399)

Tonval 1 Hämtning avfall som fat, pallar & mindre kollin samt trä och deponi
Tonval 2 Sug- & spolbilar
Tonval 3 Övriga avfallsfrågor
Tonval 4 Tjänsteägare avfallshantering