Stena recycling tar över transporterna av trä- och deponirest

I syfte att öka spårbarheten samt skapa statistik och möjlighet till uppföljning flyttas nu hanteringen av trä- och deponirest från Transport till Stena Recycling.

Detta innebär att samtliga fraktioner kommer kunna spåras till ursprungsenhet och därmed ge bättre möjlighet till att arbeta för minskat avfall.

Under en övergångsfas har hämtningar skett via ruttbil, men fr.om 20-10-19 kommer varje enhet behöva ringa för tömning.

För att vara så kostnadseffektiva som möjligt kommer inte dessa hämtningar ske varje dag, utan planeras till några dagar per vecka.

Finns det speciella behov vad gäller frekventa tömningar etc, kontakta avfallsavdelningen för schemaläggning.

Avfallsavdelningen nås på tel 026-263399.