Arbetsplatsservice

Arbetsplatsservice innefattar mycket av det som berör dig under ditt dagliga arbete, såsom kaffe- och vattenmaskiner, lokalvård, posthantering med mera.

Felanmälan och beställning av uppdrag

För att göra en felanmälan och beställa ett uppdrag, kontakta FM kundsupport på telefon eller e-post:

Telefon +46 (0)26 26 14 00
E-post FM.support@sandvik.com

I tjänsten ingår leverans av kaffemaskiner i nära anslutning till arbetsplatsen

Kontakta FM-Kundsupport +46 (0)26 26 14 00 när det är dags att flytta, och tillsammans med dig som kund går vi igenom flytten, och hänvisar till rätt personer

Information om lokalvård som ingår i hyra, tilläggstjänster och avropstjänster

​Begagnade möbler kan i viss omfattning erhållas via vårt möbelförråd

I hyran för kontorslokaler i SMT byggnader ingår sk Multiprinters. Mer information hittar du här

Sandvik erbjuder tre personalrestauranger med en egen profil

Hantering av post, poststationer med mera

​Inom FM är vaktmästare ett samlingsbegrepp för de tjänster som ej innefattas i något annat tjänsteområde