Kaffe- och vattenmaskiner

​I tjänsten ingår leverans av kaffe- och/eller vattenmaskiner i nära anslutning till arbetsplatsen.

Kaffemaskiner

I tjänsten ingår leverans av kaffemaskiner i nära anslutning till arbetsplatsen.

Utplacering sker med avseende på avstånd och antal nyttjare.

Service av maskinerna, inklusive påfyllning av kaffe, choklad, mjölkersättning och strösocker, ingår i Selectaavtalets tjänst "Totalservice".

Service av maskiner ingår i Selectaavtalets "Comfortservice" (Comfortservice innebär att kunden fyller på kaffe, choklad, mjölkersättning och strösocker själv samt rengör och tömmer sumpbehållaren).

Vattenautomater

Tillhandahålla vattenautomater med kylt och kolsyrat vatten alternativt endast kylt vatten.

Utplacering sker med avseende på avstånd och antal nyttjare.

Service av maskinerna ingår i tjänsten.

Catrin Wåhlström
Tfn: +46 (0)26 426 45 02
Mob: +46 70 616 36 23
Facility Management