Lokalvård

Lokalvård som ingår i hyran

Den lokalvård som ingår i hyran (lokalvård Bas) omfattar städning av olika typer av ytor enligt ett förutbestämt städpaket. Lokalvården hanterar ytor som kontor, matsalar, WC, omklädningsrum med mera. Ej produktionsytor.

Här hittar du din byggnad  (PDF-dokument, 444 kB) där kan du hitta vilket städpaket som gäller. I länkarna till vänster ser du vad som ingår i de olika städpaketen MINI, BAS, LARGE och XLARGE.

I lokalvården ingår även inköp av förbrukningsmaterial och tömning av matsopor.

Tilläggstjänster

Ökade frekvenser samt tillkommande moment enl överenskommelse med kund. Debiteras kundens egna konto

Avropstjänster

Fönsterputsning, golvvård, flyttstädning, storstädning är exempel på tjänster som kan utföras efter överenskommelse med kund. Debiteras kundens egna konto.

Tjänsteägare: Benny Norberg
Tfn: +46 (0)26 26 46 98
Mob: +46 70 643 71 89
Facility Management