Post

​Hantering av post, poststationer med mera.

I tjänsten ingår hantering av

 • In- och utgående brev
 • Kontorsrelaterad kurirpost
 • Externpost
 • Internpost
 • Tidningar och liknande försändelser

Poststationer

På Site Sandviken finns två olika typer av poststationer.

A-poststation: Här kan du både lämna din utgående post och du får din inkommande post levererad hit under vardagar.

B-poststation: Hit får du endast den inkommande posten. Dessa stationer besöks endast när det finns post hit.

För att posta ett brev uppsöks en A-poststation alt används någon av de postlådor som finns uppställda på Industriområdet.

Postlådor - finns placerade utanför:

 • Tekniska kontoret
 • Parkeringen vid SMC
 • Storsjömässen, (hörnet på byggnad 91791)
 • Entren SMT-HK
 • Lanforsen
 • Stålforskningen
 • Södra verken - mitt emot grinden ( mot Hamngatan )
 • Byggnad 92970 (Kontroll 74)

Postlådorna tömmes varje dag, utom helgdagar. Lådorna har en cirkatid angiven för tömning.

Post och pakethantering.pdf (PDF-dokument, 277 kB)

Catrin Wåhlström
Tfn: +46 (0)26 26 45 02
Mob: +46 70 616 36 23
Facility Management