Vaktmästeri

Inom Facility Management är vaktmästare ett samlingsbegrepp för de tjänster som ej innefattas i något annat tjänsteområde.

För att vara säker på att du inte debiteras i onödan, det vill säga för tjänster som redan ingår i hyran, guidar FM-kundsupport dig som kund rätt.

Avrop

Om du som kund har behov av hjälp av vaktmästare för ett specifikt uppdrag kan du genom FM-kundsupport +46 (0)26 26 14 00 göra en beställning.

Abonnemang

Vid regelbundet behov av vaktmästartjänster, X-antal timmar i veckan, kontaktas tjänsteägare för upprättande av abonnemang.

Tom Söderström
Tfn: +46 (0)26 26 91 60
Mob: +46 70 571 76 24
Facility Management