Kartportalen

Kartportalen är alltid online med senaste information om anläggningar och infrastruktur ovan och under mark på Sandvikens Industripark. Ansvariga för informationen i karttjänsterna är respektive tjänsteägare. I karttjänsterna har du möjlighet att själv välja utseende och innehåll i din karta samt skriva ut den i A4 och A3, med eller utan mall.
Karta.JPGKartportalen. (Endast för internt bruk)

Utökad behörighet, tex: Va, El, Media och Sprinkler, Miljö karta, Fastighetskarta beställs via FM-kundsupport +46 (0)26 426 14 00.

Fel i kartan och inläggning av inmätning

Vid alla förändringar av geografiskt läge, eller attribut för objekt i kartan skall rapporteras till respektive informationsansvarige som ombesörjer uppdatering och rättning av kartan.

Koordinatsystem för kartorna är Swe Ref 99 16:30 och höjdsystemet är Sandviks lokala om inget annat anges. Sandviks system ligger -54,058 under RH2000 (ex SL +10, RH2000 +64,058). Sandvikens kommun använder RH2000.

Copyright

Karta endast för internt bruk. Får ej distribueras eller kopieras utan tillstånd.

Tjänsteägare:

Katarina A Johansson
Facility Management

Ansvariga för informationen för kartan:

Fastigheter: Tom Söderström
EL: Lars Skoglund
VA och övriga Media:
Joakim Bäckström
Miljö: Eva Olofsson

Vid driftstörning:

Kontakta Helpdesk:
+46 10 888 5444