Byggprojekt

Byggprojekt handlägger i samråd med interna kunder, fastighetsförvaltningen och lokalplaneringen byggprojekt inom site Sandviken. Uppdraget omfattar allt från utredningar och beräkningar till drifttagande av färdig anläggning.

Om du planerar förändringar, som kan påverka byggnader eller medföra behov av nybyggnation, kontakta FM i god tid. Detta för att säkerställa byggnadskonstruktionens kvalitet, att vi följer gällande lagstiftning och Sandvik AB:s rutiner.

Uppdrag Facility Management - Byggprojekt

Vi konstruerar och projekterar alla typer av byggnads- och installationskonstruktioner för bostäder, kontor, industribyggnader och markanläggningar. Våra byggnadskonstruktionstjänster omfattar allt från tidiga skeden med utredningar, kontrollberäkningar, kalkyler, ritningar till färdigställd anläggning.

  • Projektledning: Från tidigt utredningsskede till färdig anläggning.
  • Projekteringsledning: Ansvarar och samordnar de olika kategorierna fram till färdiga förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
  • Kalkyler: Upprättas som grova kostnadsbedömningar i tidiga skeden och förfinas vartefter projekterings- och beslutsprocessen fortskrider.
  • Upphandling av byggnadsarbeten görs utifrån projekterat förfrågningsunderlag. För varje projekt uprättas den mest optimala entreprenadformen.
  • Inför byggstart ser vi till att eventuella bygglov och bygganmälan hanteras, vi upprättar arbetsmiljöplaner och tillser att övriga handlingar enligt gällande lagar och regler är på plats.
  • Byggledning med syfte att styra och leda projektet mot målet utförs genom byggmöten, kontroller, samt uppföljning av budget och tidplan.