Fastighetsförvaltning

Facility Managements fastighetsavdelning ansvarar för byggnadsunderhåll av de byggnader som finns på Sandviks Industripark.

Fastighetsförvaltning berörande byggnadsunderhåll omfattar tillsyn och skötsel samt felavhjälpande och planerat underhåll. Organisationen för fastighetsförvaltning och byggnadsunderhåll arbetar kontinuerligt med att förbättra byggnadernas skick, energiprestanda, inneklimat samt att tillse att byggnaderna uppfyller myndighetskrav och regler.

För att reglera ansvaret mellan hyresgästen/verksamheten i byggnaden och Fastighetsavdelningen finns en gränsdragningslista som redovisar vilka objekt som klassas som byggnadsobjekt och ingår i fastighetsavdelningens underhållsansvar.

Fastighetsavdelningens förvaltargrupp ansvarar för byggnadsunderhållets ekonomi, planering och styrning.

Förvaltarområden

Byggnaderna på Sandviks Industripark är indelat i förvaltarområden. Vid behov kontaktas respektive förvaltare på området. Kontaktuppgifter

Rosa område: Micaela Holmqvist

Grönt område: Tobias Molén

Gult område: Frida Bergman

Mörkrött område: Jan Lidström

Blått område: Nils-Olov Bergqvist

Mörk Blått område: Nils-Olov Bergqvist /SMR

Orange område: Adam Båth