Fastighetsförvaltning

Facility Managements fastighetsavdelning ansvarar för byggnadsunderhåll av de byggnader som finns på Sandviks industriområde i Sandviken.

Fastighetsförvaltning berörande byggnadsunderhåll omfattar tillsyn och skötsel samt felavhjälpande och planerat underhåll. Organisationen för fastighetsförvaltning och byggnadsunderhåll arbetar kontinuerligt med att förbättra byggnadernas skick, energiprestanda, inneklimat samt att tillse att byggnaderna uppfyller myndighetskrav och regler.

För att reglera ansvaret mellan hyresgästen/verksamheten i byggnaden och Fastighetsavdelningen finns en gränsdragningslista som redovisar vilka objekt som klassas som byggnadsobjekt och ingår i fastighetsavdelningens underhållsansvar.

Fastighetsavdelningens förvaltargrupp ansvarar för byggnadsunderhållets ekonomi, planering och styrning.

Förvaltarområden

Byggnaderna på Sandviks industriområde är indelat i förvaltarområden. Vid behov kontaktas respektive förvaltare på området.

Gult område: Frida Pedersen

Rosa område: Benny Norberg

Blått område: Tf Tom Söderström

Grönt område: Micaela Holmqvist

Mörkrött område: Tom Söderström