Lokalplanering

Vi hjälper dig att hitta en lokal som passar din verksamhet, oavsett om det gäller lager, produktionslokal eller kontor. Vi ansvarar även för hyresavtal, hyresdebiteringar, kontrakt och uppsägningar.

Hur får vi en lokal?

Alla som har behov av en lokal, att byta eller på annat sätt ändra sina lokaler ska kontakta FM-kundsupport som lägger ett ärende vidare till vår lokalplanering. Vi på lokalplaneringen vet var alla lediga lokaler finns och hjälper till att ge förslag på lämpliga lösningar.

Om fler är intresserade av samma lokal?

I de flesta fall räcker det med en dialog mellan lokalplaneringen och den aktuella hyresgästen, men när fler verksamheter är intresserade av samma lokal behövs en mer omfattande process. Det finns finns tre olika scenarios som kan bli aktuella och utifrån det även olika beslutsnivåer.

Om det gäller en flytt inom samma affärsområde fattas beslut i samråd mellan hyresgästen och FM.  

Om behov uppstår av flytt inom samma affärsområde och oenighet uppstår mellan flera intressenter - fattas beslut av SMT:s siteråd i Sandviken. FM tar in underlag från de olika intressenterna och lämnar sedan ett förslag till SMT:s siteråd.  

Om flera affärsområden är intresserade av samma lokal - fattas beslut av Platsledningen. FM tar in underlag från de olika intressenterna och lämnar sedan ett förslag till SMT:s siteråd.

Hyresavtal – vad gäller när man hyr lokal? 

När du hyr lokal av Facility Management regleras villkoren i hyresavtalet. Reglerna för hyresavtalet styrs av hyreslagen vad gäller exempelvis uppsägningstider. 

Service under hyrestiden 

Under tiden du hyr lokal via Facility Management har du full tillgång till vår service, via FM-kundsupport. Om ett fel uppstår gör du enkelt en felanmälan till FM-kundsupport, +46 (0)26 26 14 00. Du har även möjlighet att kontakta din fastighetsförvaltare när behov uppstår. 

Gränsdragningslista 

Gränsdragningslistan visar vilka objekt som ingår i lokalhyran när hyresgäst tillhörande Sandvik hyr lokal på site Sandviken via Facility Management. 

Säga upp lokal 

Uppsägning av lokal görs till kontraktsamordnaren (se länk till höger) och kan bara göras av den som har undertecknat internhyresavtalet eller har befogenheten i dennes ställe.

Om du vill säga upp en lokal är det uppsägningstid i hyresavtalet som gäller, räknat från närmast påföljande månadsskifte. Flytthjälp beställs via FM-kundsupport som en avropstjänst.

Kontakta FM-kundsupport om det uppstår byggnadsrelaterade problem i de lokaler som du nyttjar.