Utemiljö

Facility Managements fastighetsavdelning ansvarar för felavhjälpande och planerat underhåll av markytor- och anläggningar tillhörande Sandvikens Industripark. I detta ansvar ingår även snöröjning och halkbekämpning samt gräsklippning och ogräsrensning.

Tjänster som också hanteras är grindar och bommar, nya parkeringsplatser, asfaltering, lagning potthål.

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning startar så fort behovet uppstår. Bevakningen bedömer status framför portar och ronderar området dygnet runt. Vid extremt värder kan det ta flera dagar att röja undan snön samt att vissa områden nedprioriteras vid dessa tillfällen.

Snöröjning, handskottning och halkbekämpning sker under prioriteringordning. Utöver detta finns ett eget ansvar där man hänvisar till använda röjda och sandade gång- och cykelstrål. Vid behov använd broddar och sanda. Skotta framför nödutgång och entré om du känner dig otrygg. Kontakta FM-kundsupport +46 (0)26 426 14 00 vid riskobservationer.

Räkna alltid med att det kan vara halt, oavsett om det är snöröjt och sandat.