Ånga och tryckluft

Sektionen ansvarar för produktion och distribution av ånga och tryckluft, mellanlagring och distribution av natronlut i transportbehållare.
Vi ansvarar även för medialedningsnätet fram till husvägg/leveranspunkt.

Har du frågor eller behöver beställa tjänster kring tryckluft, ånga eller natronlut, kontakta oss på telefon.

Driftpersonal

Telefon: +46 (0)26-26 34 13

Sektionschef

Telefon: +46 (0)26-26 34 51