Avfallshantering

I tjänsteområdet avfallshantering ingår interntransport, mottagning, hantering och omhändertagande av olika slags avfall.

Har du frågor eller behöver beställa tjänster kring avfallshantering eller slam- och sugbilar, kontakta oss på telefon:

Telefon: +46 (0)26-26 33 99