Dricks- och industrivatten

Sektion för dricks- och industrivatten utför tillsyn, skötsel och underhåll av vattenledningsnäten till och från fastigheten/övertagningspunkten. Vi ansvarar även för de tre avloppsnäten som finns på industriområdet (dagvatten, sanitärt och surt). I reningsverket behandlar vi förutom ovanstående även emulsioner och kaliumpermanganat (AVFKA).

Har du frågor eller behöver beställa tjänster kring dricks- och industrivatten, kontakta oss på telefon.

Driftpersonal

Telefon: +46 (0)26 426 33 87

Sektionschef

Telefon: +46 (0)70 616 24 98