Eldistribution

Avdelningen för eldistribution utför tjänster inom elkraftdistribution på Sandvik AB:s anläggningar i Sandviken samt inom globala projekt inom Sandvik AB.

Avdelningens ansvarsområden:

  • Prognostisering av elförbrukning vid Sandvik AB:s samtliga orter i Sverige.
  • Företagets elsäkerhet
  • Förebyggande arbete som görs genom kontroller
  • Support och rådgivning i olika elfrågor

Elnät utför tjänster och underhåll inom eldistribution samt inköp av elentreprenadstjänster vid Sandvik AB:s anläggningar

Vi ska ha en leverans samt en kunskaps- och kompetensnivå som väl uppfyller de krav som Sandviks olika verksamheter kan efterfråga

Eldistribution har beredskap dygnet runt, årets alla dagar

Elberedskap nås på telefon +46 (0)26 26 45 00

Mer information om oss på Eldistribution