Gas, olja och syra

Sektionen för gas, olja och syra ansvarar för inköp, lagring och distribution av gasol, eldningsolja, syra, lut, kvävgas och vätgas. Sektionen är tjänsteägare för gasleveranser av pipeline-gaser från Lindes (f.d AGA) luftgasfabrik (oxygen, nitrogen, hydrogen och argon).

Vi ansvarar för medialedningsnät mot ovannämnda medier fram till leveransgräns vid fastighet och är tjänsteägare för rörbryggor på industriområdet.

Har du frågor eller behöver beställa leveranser kring gas, olja, syra eller lut, kontakta oss på telefon.

Driftpersonal

Telefon: +46 (0)26 426 49 40

Beredskap (utanför dagtid)

Telefon: +46 (0)26 426 90 11

Sektionschef

Telefon: +46 (0)70 206 11 55