Gas, olja och syra

Sektionen för gas, olja och syra ansvarar för inköp, lagring och distribution av gasol, eldningsolja, syra, kvävgas och vätgas. Sektionen är tjänsteägare för gasleveranser av pipeline-gaser från AGA:s luftgasfabrik (oxygen. nitrogen, hydrogen och argon).

Vi ansvarar för medialedningsnät mot ovannämnda medier fram till leveransgräns vid fastighet och är tjänsteägare för rörbryggor på industriområdet.

Har du frågor eller behöver beställa leveranser kring gas, olja & syra, kontakta oss på telefon.

Driftpersonal

Telefon: +46 (0)26 26 49 40

Beredskap (utanför dagtid)

Telefon: +46 (0)26 26 90 11