Bevakning

Vi hanterar alla bevakningsuppdrag inom site Sandviken där industriområdet och Sandviks fastigheter utanför området ingår.

Bevakningen uppdrag

Bevakningens uppdrag är att skydda Sandvik och hyresgäster i Sandviks fastigheter mot skador på människa, miljö och egendom.

Detta uppnås genom att hindra överträdelser och utföra kontroller på att gällande lagar, regler och policys efterlevs.

För alla typer av ärenden kan man kontakta bevakningen via e-post bevakning@sandvik.com.

Vid allmänna icke akuta ärenden kan man ringa Centralporten på +46 (0)26 26 40 00
För frågor king passerkortsbeställningar ringer man +46 (0)26 26 13 91

SSG

SSG Entre är framtagen tillsammans med industrin och är en industristandard inom entreprenörssäkerhet.

Information om hur man får tillträde till industriområdet

Information om och beställning av passerkort

Kräver tillgång till Sandviks intranät

Ring +46 (0)26 26 10 00

  • Ange vad som hänt och var någonstans
  • Ange hänvisningsplats
  • Möt upp vid hänvisningsplats