Bevakning

Vi hanterar alla bevakningsuppdrag inom Sandvikens Industripark där industriområdet och Sandviks fastigheter utanför området ingår.

Bevakningen uppdrag

Bevakningens uppdrag är att skydda företag och hyresgäster i fastigheter på Sandvikens Industripark mot skador på människa, miljö och egendom.

Detta uppnås genom att hindra överträdelser och utföra kontroller på att gällande lagar, regler och policys efterlevs.

För alla typer av ärenden kan man kontakta bevakningen via e-post bevakning@sandvik.com.

Vid allmänna icke akuta ärenden kan man ringa Centralporten på +46 (0)26 426 40 00

SSG

SSG Entre är framtagen tillsammans med industrin och är en industristandard inom entreprenörssäkerhet.

Information om hur man får tillträde till industriområdet

Information om och beställning av passerkort

Kräver tillgång till Sandviks eller SMTs intranät

Ring +46 (0)26 426 10 00

  • Ange vad som hänt och var någonstans
  • Ange hänvisningsplats
  • Möt upp vid hänvisningsplats