Flygning med drönare på industriområdet

För att flyga med drönare (Obemannat luftfartyg) på industriområdet finns det ett antal lagar och interna regler hur det ska gå till.

Beställer du en tjänst där drönarflygning ingår ansvarar du som beställare att företaget och piloten som ska genomföra flygningen följer våra interna regler. Du behöver också kontrollera att företaget och piloten vet vilka lagar som gäller och innehar nödvändiga tillstånd.

Interna regler

Flygning med drönare på industriområdet är endast tillåtet för att utföra ett arbete.

Godkänt fototillstånd krävs innan något fotograferas eller filmas inom industriområdet. Observera att fotoförbudet sträcker sig längre ut än vad det inhägnade industriområdet är.

Bevakningen ska informeras i god tid innan flygningen påbörjas. Maila nedanstående uppgifter till bevakning@sandvik.com.

  • När flygningen ska utföras, datum och tid.
  • I vilket område flygningen kommer ske.
  • Kontaktuppgifter på ansvarig för flygningen, minst namn och telefonnummer.

Informera närliggande verksamheter där flygningen ska ske. Kontrollera om något speciellt måste beaktas. Verksamheten kan kräva samordning innan flygning.

Kontrollera att den som framför drönaren har ansvarsförsäkring och att täckningen är tillräcklig. Är drönare av mindre modell finns inget lagkrav, men Trafikverket rekommenderar att försäkring finns och att försäkringsbrevet refererar till EG-förordning 785/2004.

Lagkrav

Nedanstående är endast kortfattat från de lagar som gäller för de vanligaste drönarflygningarna där drönare väger under 7kg och flyger lägre än 120 meter, andra lagkrav kan gälla. Kontrollera med berörd myndighet för fullständig information.

  • Om drönare kommer flyga utom synhåll från piloten behövs tillstånd från transportstyrelsen.
  • Drönaren ska vara uppmärkt med namn och kontaktuppgifter till ägaren.
  • Om bilder eller filmer ska publiceras eller spridas kan det behövas sprindingstillstånd från lantmäteriet.
  • Lagras bilder eller filmer som innehåller personer, eller annan information som kan knytas till en person, måste man också ta hänsyn till personuppgiftslagen.

Länkar till berörda myndigheter:

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/spridningstillstand/

http://www.lfv.se/tjanster/informationstjanster/lfvs-dronarkarta

https://www.transportstyrelsen.se/dronare

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/