Ordnings- och trafikregler på Sandviks industriområde i Sandviken

Ordnings och trafikreglerna gäller och ska följas av alla som befinner sig på Sandviks industriområde i Sandviken.

Trafikreglerna är en del av de gemensamma ordningsreglerna för industriområdet.

Text i kursiv stil är tilläggsinformation till regeln, exempelvis rekommendationer, sådant som är bra att beakta eller bakgrundsinformation som ökar förståelsen till regeln.