SSG

På Sandviks site i Sandviken har vi krav att alla entreprenörer och konsulter ska ha genomfört både SSG entré grundkurs, som är gemensam för nästan alla större industrier i Sverige, samt vår lokala kurs SSG Entre Sandviks industriområde i Sandviken.

Kurserna som utförs i SSGs regi är säkerhetsutbildningar som ger entreprenörer grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö.

Kurserna genomförs via SSGs webbplats och är pedagogiskt upplagd med textavsnitt, bilder, filmer, animeringar och kontrollfrågor. Tack vare att kursena är webbaserad så kan den genomföras när och var som helst från en internetuppkopplad dator eller surfplatta. Kursena avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren tillgodogjort sig kunskaperna, och är sedan giltig i tre år.

Anmälan och genomförande

För att genomföra utbildningarna behöver företaget du är anställd av vara registrerade hos SSG. Vid registrering bestämmer man vem eller vilka som ska vara adminstratörer. Det är adminsistratörerna på ditt företag som lägger in personal och tilldelar utbildningar.

Länkar

Hjälp och support får man via SSG
https://www.ssg.se/support/

SSG startsida
https://www.ssg.se/

Kort information om SSG Entré grundkurs
https://www.ssg.se/vart-utbud/kurser/ssg-entre-grundkurs/

Film på Youtube som förklarar vad SSG är
https://www.youtube.com/watch?v=ZWO-VnQTo_0