Information till beställare och besöksmottagare

Om du är du värd för ett besök, beställare av ett jobb eller uppdrag så hittar du information och lite tips nedan.

Beställare av jobb eller uppdrag

Beställer du jobb och uppdrag av entreprenörer eller konsulter behöver du beställa passerkort till de personer som ska arbeta på industriområdet.

För att få ett passerkort har vi dessutom krav på att man utfört två utbildningar som sker i SSGs regi. Den första är den industrigemensamma utbildningen SSG Entré Grund och utöver det vår lokala utbildning SSG Entre Sandviks industriområde i Sandviken.

Kontroll av utförda SSG-utbildningar sker vid utkvittering av passerkort i Centralporten.

Beställa passerkort (Kräver tillgång till Sandviks intranät)
Information om SSG

Ta emot ett besök

Om du ska ta emot en besökare till din verksamhet på industriområdet är du besöksmottagare.

Som besöksmottagare ansvarar du för att dina besökare har en trevlig och säker vistelse. Det betyder att du måste informera dina besökare hur dom hittar och får tag på dig och se till att dom har kunskaper om de risker som finns på industriområdet och de lokaler besökarna ska vistas i.

Besökare ska alltid vara föranmälda i besökssystemet. Bevakningen får bara släppa in besökare som finns med där.

Besökssystemet (Kräver tillgång till Sandviks intranät)

Information om och beställning av passerkort

Kräver tillgång till Sandviks intranät

SSG

SSG Entre är framtagen tillsammans med industrin och är en industristandard inom entreprenörssäkerhet.