Förebyggande arbete

Brandförsvaret utför kontroller på handbrandsläckare, rökluckor, vattensprinkleranläggningar med tillhörande markventiler, brandlarmanläggningar, inomhusbrandposter och defibrillatorer.

Kontrollerna sker med olika intervaller och återkopplas till kund.

Utöver detta är vi rådgivande inom det förebyggande arbetet, bl a heta arbeten, utrymning, ombyggnationer samt systematisk brandskyddsarbete. Vi utför gasfrihetsmätningar för att kontrollera miljön i riskfyllda områden.

En del i det förebyggande arbetet är att låna ut utrustning/materiel till våra kunder. Det kan vara:

•Brandsläckare
•Brandfiltar
•Slang
•Pumpar