Utbildningar

Brandförsvaret utför utbildningar inom brand och räddning. Alla utbildningar sker på uppdrag av Sandvik Utbildning AB (SUAB). Vi kan skräddarsy utbildning åt er.

Heta arbeten

Certifikatutbildning. Ger dig grundläggande kunskaper kring det regelverk som styr heta arbeten. Utbildningen utgår från de försäkringsvillkor som finns för dessa arbeten. Svenska Brandskyddsföreningens krav ligger till grund för kursinnehållet.

Tillståndsgivarutbildning heta arbeten

Obligatorisk påbyggnadsutbildning för tillståndsgivare av heta arbeten på Sandvikens Industripark. Belyser rollen som tillståndsgivare och dess uppdrag.

Fallskyddsutbildning, arbete på hög höjd

Teoretisk och praktisk grundutbildning för arbete på hög höjd. Utbildningen går igenom regelverk och de praktiska moment vid användandet av fallskydd. Genomförs i vårt övningshus och dess höghöjdsbana.

Grundläggande brandskyddsutbildning (Obligatorisk för Sandviksanställda)

Obligatorisk utbildning för anställda på Sandvik. Beskriver säkerhetsarbetet och går igenom riskerna för brands uppkomst. Går igenom larmrutiner och vikten av förebyggande arbete. Praktisk del med släckningsövningar.

D-HLR (HLR med defibrillator)

Går igenom akut omhändertagande av skadad person utifrån L-ABCDE. Teori och praktik kring hjärt- lungräddning samt användandet av defibrillator. Kursdeltagaren erhåller certifikat efter godkännande av kursledare.

Syror & baser

Grundläggande utbildning gällande de syror och baser vi använder på siten och dess risker. Kursen belyser vikten av kompetens och skyddsutrustning i samband med användandet av dessa ämnen.

Grundläggande gasolutbildning

Grundläggande gasolutbildning avseende dess risker och brännbarhetsområden. Belyser vikten av korrekt hanterande och vilka risker som kan uppstå vid användandet av gasol och andra brännbara gaser.

Utöver dessa kan vi anpassa utbildningar efter behov.