Larm & Datanät

Larm & Datanät ansvarar för och utför tjänster inom larm, datanät och svagström för Sandvik AB:s anläggningar i Sandviken.

I verksamheten ingår installation, kostnadsberäkning och underhåll av larmanläggningar, passerkontroll, fibernät, datanät samt svagströmsanläggningar

Våra tjänster innefattar även att hantera:

  • Fördelning och registrering av frekvenser för komradio, även utan licens.
  • AV-teknik, projektorer och hänvisningsplatser på uppdrag av Facility Management.
  • Montera och demontera tidsterminaler på uppdrag av Sandvik IT.
  • Montera och demontera väggur, portstyrningar och snabbtelefoner på uppdrag av kund.
  • Beredskap för åtgärd utanför arbetstid på Fabriks-LAN, Safety-LAN, kontors-LAN, fibernät, telenät och säkerhetsanläggningar.

Kontakta oss

Felanmälan och frågor dagtid: +46 (0)26 26 49 00
Felanmälan övriga tider: larm.datanat@sandvik.com

Information om säkerhetsysstem

Information om datanät