Om olycka sker

Ambulans, räddningstjänst och polis larmas alltid genom att ringa
026-426 10 00.

Tips!

Klicka på nedanstående länk och ladda ned larmnumret som en kontakt till din telefon.

Ladda ner

Det är viktigt att ovanstående nummer används för att säkerställa snabb räddningsinsats. Samtalet går via centralvakten.

Vid larm via larmnummer:

•Ange vad som hänt och var någonstans det hänt
•Ange hänvisningsplats
•Möt upp räddnings-resurserna vid hänvisningsplats

Vid brand eller utrymmningslarm:

•Utrym till återsamlingsplats

Vid konstaterad brand agera utifrån

RÄDDA

VARNA

LARMA

SLÄCK

UTRYM

rädda.gif varna.jpg larma.png släck.jpg utrym.png
  1. Rädda dig själv och de som är i omedelbar fara. Stäng om möjligt dörren efter dig för att förhindra rök- och brandspridning.
  2. Varna andra i närheten.
  3. Larma genom larmnummer eller tryckknapp. Kan du inte själv så be någon annan att larma.
  4. Släck om möjligt branden. Tänk på din säkerhet!
  5. Utrym till återsamlingsplats