Om olycka sker

Ambulans, räddningstjänst och polis larmas alltid genom att ringa +46 (0)26 26 10 00.
Från interna Sandvikstelefoner fungerar det även att ringa anknytning 61000.

Det är viktigt att ovanstående nummer används för att säkerställa snabb räddningsinsats. Samtalet går via centralvakten.

Vid larm via larmnummer:

•Ange vad som hänt och var någonstans det hänt
•Ange hänvisningsplats
•Möt upp räddnings-resurserna vid hänvisningsplats

Vid brand eller utrymmningslarm:

•Utrym till återsamlingsplats

Vid konstaterad brand agera utifrån

RÄDDA

VARNA

LARMA

SLÄCK

UTRYM

rädda.gif varna.jpg larma.png släck.jpg utrym.png
  1. Rädda dig själv och de som är i omedelbar fara. Stäng om möjligt dörren efter dig för att förhindra rök- och brandspridning.
  2. Varna andra i närheten.
  3. Larma genom larmnummer eller tryckknapp. Kan du inte själv så be någon annan att larma.
  4. Släck om möjligt branden. Tänk på din säkerhet!
  5. Utrym till återsamlingsplats