Brandingenjör

Brandingenjören har nära samarbete med produktionsenheterna för att säkerställa att skydd och lagstiftning gällande brand, lagen om skydd mot lyckor, brandfarliga & explosiva varor samt Seveso följs på bästa sätt.

Ansvarsområdet innefattar att:

 • Vara övergripande föreståndare för brandfarlig och explosiv vara för Sandvikens Industripark.
 • Utföra brandutredningar
 • Utveckla processerna kring systematiskt brandskyddsarbete
 • Ge råd och hjälp vid ny och ombyggnationer för att säkerställa korrekt brandskydd
 • Upprätta och uppdatera interna regler och policys inom ansvarsområdet
 • Stödja företaget i arbetet med att följa Seveso-direktivet
 • Leda utbildningar inom:
  • Grundläggande Gasol
  • Säker gashantering vid svetsning
  • Lokal föreståndare brandfarlig och explosiv vara

Kontaktuppgifter

Telefon:+46 706335101

e-post: patrik.kallin@sandvik.com

Information om våra utbildningar inom brand och säkerhet