Brandförsvaret

Brandförsvaret ansvarar för utryckningstjänsten mot Sandvikägda anläggningar och fastigheter inom och utanför industriområdet.

Sektionen jobbar även med förebyggande arbete och kontroller, utbildning samt support och rådgivning i olika brandskyddsfrågor.

Vid icke-akuta ärenden och rådgivning kan man kontakta brandbefälet på telefon +46 (0)26 26 90 00 eller e-post brandforsvaret.service@sandvik.com

Det förebyggande arbetet är viktigt för att minska risken för brand och att säkerställa att utrustningen fungerar ifall det ändå skulle hända.

Information om våra utbildningar inom brand och säkerhet

Beskrivning av det regelverk som ska följas vid heta arbeten

Ring +46 (0)26 26 10 00

  • Ange vad som hänt och var någonstans
  • Ange hänvisningsplats
  • Möt upp vid hänvisningsplats